آخرین اخبار

اعطای نشان فناوری استان به فناوران برتر توسط استاندار یزد

در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه مجازی فن بازار یزد به مناسبت هفته پژوهش

نشان فناوری به شتابدهنده سرایند افکار نو به عنوان یکی از فناوران برتر استان اعطا شد.