آخرین اخبار

تفاهم نامه همکاری صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و شتابدهنده سرایند افکار نو

خلاصه ای از این تفاهم نامه :
موضوع تفاهم نامه عبارت است از همکاری، مشارکت و سرمایه گذاری جهت فعالیت شتابدهنده و تیم های دوره شتابدهی مستقر به منظور توسعه و حمایت از تیم های نوپا و نوآور در حوزه زیست فناوری و علوم کاربردی 🔬🧫
▪️بخشی از تعهدات صندوق پژوهش به شرح زیر میباشد 👇🏻
١.تأمین سرمایه مورد نیاز استارت آپ ها به صورت تسهیلات بلند مدت
٢.سرمایه گذاری صندوق در تیم های خروجی دارای پتانسیل از شتابدهنده
٣.سرمايه گذاری و کمک به جذب سرمایه برای تولید صنعتی
۴.انجام تعاملات لازم و مقتضی بین صندوق و شتابدهنده جهت استفاده از امکانات صندوق
۵.همکاری صندوق در معرفی استارت آپ های خروجی جهت سرمایه گذاری با دیگر نهاد های مالی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی