آخرین اخبار

جلسه ی داوری ایده ها و طرح های فناورانه

جلسه ی داوری ایده ها و طرح های فناورانه 

چهارمین همایش بین المللی و بیست و سومین همایش ملی بهداشت محیط

در حضور جناب اقای دکتر میرجلیلی و جناب اقای دکتر دهقانی 

در محل شتابدهنده در تاریخ 13 اسفند ماه 1399