آخرین اخبار

جلسه ی دفاع از طرح ساخت کرم گیاهی ضد چروک

جلسه ی دفاع از طرح ساخت کرم گیاهی ضد چروک با حضور منتور کسب و کار  جناب اقای دکتر دهقانی 

جناب اقای دکتر کمالی و سرکار خانم بهادرنیا