رویداد شناخت مخاطب بازار

وبینار اموزشی شناخت مخاطب بازار

توسط منتور کسب و کار شتابدهنده سان جناب اقای سید علی موسوی 

8 مهر ماه 1399 ساعت 18

در پیج شتابدهنده سان