مشاوره

یکی از تاثیرگذارترین عناصر یک شتاب‏دهنده در رشد و پرورش استارت‏ آپ‏ها مربیان هستند که سهم عمده‏ ای در شکل‏ گیری و هدایت استارت‏ آپ‏ها دارند . در شتاب‏دهنده سرآیند افکار نو مشاوره مربیان در زمینه‎های فنی(طراحی و اجرا) و کسب وکار(بازار، حقوق و مالی) برنامه‏ ریزی شده است.